Hidrolik sıvıların mekanik özelliklerini ve buna bağlı oluşturdukları gücü inceleyen bir bilim dalıdır. Ancak sanayide hidrolik deyince akla endüstriyel hidrolik veya diğer adı ile güç hidroliği gelmektedir. Güç hidroliğinde büyük kuvvetler yaratılmak istenir buda petrol türevi yağların sıkıştırılamaz özelliklerini kullanan hidrolik pompa olarak adlandırılan hidrolik devre elamanları ile sağlanır. Hidrolik pompa mekanik enerjiyi kinetik enerjiye dönüştüren bunu da hidrolik yağın sıkıştırılamaz olma prensibi sayesinde sağlayan bir hidrolik sistem elamanıdır. Hidrolik pompaların 3 ana tip vardır: Pistonlu hidrolik pompalar, Dişli hidrolik pompalar ve Paletli( katriçli) hidrolik pompalar.

Hidrolik pompa iki temel görevi bulunmaktadır. Bunlardan ilki emmiş oluşturmaktır.  Hidrolik pompa yarattığı basınç farkı ile yağ tankında bulunan hidrolik yağ üzerinde vakum etkisi oluşturur. Bu etki ile tanktan emilen hidrolik yağ hidrolik pompa içerisindeki mekanik hareket sağlayan parçalar arasında sıkışarak basınç artışı sağlanır. Hidrolik pompaya verilen ve içeride hidrolik pompa elamanlarının hareketi sağlayan mekanik enerji bu sayede artarak hidrolik enerjiye dönüşür.

Hidrolik pompa tiplerine göre çalışma prensiplerini  gösteren diagramlar:

Pistonlu Hidrolik Pompa:

Hidrolik pompa tipleri arasında verimin en yüksek olduğu ve en yüksek basınçları üretebilen hidrolik pompa tipidir. Pistonlu hidrolik pompalar,  eğik eksenli, sabit eksenli, değişken ve sabit debili olmak üzere pek çok farklı çeşide sahiptirler. Temelde çalışma prensipleri rotor veya silindir blok olarak adlandırılan ve ortasından ilk hareketi sağlayan şaftın geçtiği ve buna bağlı olarak da pistonların emmiş basıncı oluşturması ile sağlanır.

Dişli Hidrolik Pompa:

Dişli hidrolik pompa yan yana duran iki dişlinin radyal ve eksenel boşluklarına dolan hidrolik yağın bu dişlilerin dönüşleri ile hareketi prensibine göre çalışır.

Katriçli (paletli) Hidrolik Pompa:

Katriçli hidrolik pompalar dairesel hareket eden kanatlardan oluşur. Bu kanatların neden olduğu merkezkaç kuvveti bir vakum etkisi oluşturarak basınç farkına neden olur.

 

DEPARTMANLARIMIZ