Hidrolik Sistem nedir?

Hidrolik sistemler kinetik enerji sağlayıcı bir motor (bu bazen bir elektrik motoru bazen ise dizel bir motor olabilir), bunu hidrolik enerjiye çevirecek bir hidrolik pompa ve bunu istenilen yere aktarmayı, kısmayı, bölmeyi sağlayacak hidrolik hortumlar, çeşitli valf ve vana sistemleri ile bu hareketlerin iletimini sağlayan hidrolik yağı depolayan tanktan oluşur.  Bu yapının oluşturduğu güç ise hidrolik kol, tekerlek gibi yapılar ile iş yaparlar.  İş makinaları bir tür hareketli hidrolik sistemler bütünüdür.

Hidrolik sistemlerde amaç doğrusal, dairesel ve açısal hareket üretmektir. Hidrolik sistemler, kuvvetin ve gücün ön planda olduğu yerlerde kullanılırlar. Hidrolik sitemler kurulum açısından pahallı sistemlerdir, fakat az yer kaplaması, sessiz çalışması, hafif bir güçten yüksek güçler elde edilmesi gibi birçok avantaj sağlarlar.

Hidrolik sistem;

 • Küçük basınçlarla büyük kuvvetler (güçler) elde eder,
 • Alternatif sistemlere nazaran çok daha az yer kaplar,
 • Güvenlidir (patlama söz konusu değildir, sızıntı olursa yangın tehlikesi mevcuttur),
 • Sessiz çalışır (hidrolik direksiyonda olduğu gibi),
 • Hidrolik enerjinin elde edilmesi, denetimi ve kontrolü kolaydır. Otomatik kontrol ile tek merkezden kontrol edilebilir,
 • Çalışan sistemi durdurmadan hız kontrolü yapılabilir,
 • Hareket yönü değişimi çok hızlı bir şekilde yapılabilir,
 • Ani basınç yükselmeleri ve şoklara karşı güvenlidir,
 • İşletme ve bakım giderleri düşüktür (ilk yatırım maliyeti yüksektir),
 • Parça ömürleri uzundur (gerekli temizlik ve filtrasyonun sağlanması halinde),
 • Tamir ve bakımı kolaydır (hidrolik sistemlerde arızanın teşhis edilip ana arıza sebebinin bulunması uzmanlık gerektirir),
 • Sistem çalışırken kendi kendini yağlar, korozyon sorunu pek yoktur,
 • Kendi kendisini soğutur ve ısıtır,
 • Uzak mesafelere güç iletimi konusunda çok verimlidir (Gücü iletirken kayıpları çok düşüktür, fakat hidrolik enerji maksimum 100 m'ye kadar taşınabilir).

DEPARTMANLARIMIZ