Hidrolik pompa ve Hidromotorlar da Revizyonun Önemi:

Hidrolik sistemler, elektrik ve ısı enerjisinden elde edilen mekanik enerjiyi, hidrolik enerjiye çeviren, hidrolik enerjiyi de uzak noktalara ulaştırarak tekrar mekanik enerjiye çevirebilen, küçük hacimlerde yüksek kuvvetlerin (momentlerin) elde edilebildiği, yük altında harekete başlayabilen, hız, moment ve kuvvetlerin açık devre ve kapalı devre olarak hassas kontrollerinin yapılabildiği sistemlerdir.                

Hidrolik sistemler kinetik enerji sağlayıcı bir motor (bu bazen bir elektrik motoru bazen ise dizel bir motor olabilir), bunu hidrolik enerjiye çevirecek bir hidrolik pompa ve bunu istenilen yere aktarmayı, kısmayı, bölmeyi sağlayacak hidrolik hortumlar, çeşitli valf ve vana sistemleri ile bu hareketlerin iletimini sağlayan hidrolik yağı depolayan tanktan oluşur.  Bu yapının oluşturduğu güç ise hidrolik silindir, tekerlek gibi yapılar ile iş yaparlar.  İş makinaları bir tür hareketli hidrolik sistemler bütünüdür.

Hidrolik sistemlerde amaç doğrusal, dairesel ve açısal hareket üretmektir. Hidrolik sistemler, kuvvetin ve gücün ön planda olduğu yerlerde kullanılırlar. Hidrolik sitemler kurulum açısından pahallı sistemlerdir, fakat az yer kaplaması, sessiz çalışması, hafif bir güçten yüksek güçler elde edilmesi gibi birçok avantaj sağlarlar. Hidrolik sistemlerin ana parçası olan hidromotorlar, hidrolik pompalar, hidrolik silindirler, orbitroller ve ana kumanda valfi gibi ilk hareketi sağlayıcı sistem parçalarıdır. Bu ekipmanlar diğer parçalara göre çok daha yoğun çalışmaları nedeniyle arızanın en sık yaşandığı sistem parçalarıdır. Bu sebeple yenileri ile değiştirilmesinden ziyade tamamen ömrünü tamamlayana kadar bozulan parçaların tekrar imalatı ya da onarımı ( revizyon) yapılarak tekrar kullanılması sağlanmalıdır. 

Hidrolik sistemlerde, mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren ekipmanlar pompa olarak adlandırılır. Pompalar kullanım alanlarına göre değişik şekil, görev ve tiplerde imal edilirler. Bu pompaların ülkemizde üretimi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle hep yurtdışından ithal edilmektedir. Bu da ülkemizden büyük ölçüde nakitin yurt dışına kaçmasına sebep olmaktadır.

Pompalar pahalı ürünlerdir. Arızalanmaları durumunda hurdaya atılmaları ve ülkemize hurda yükü oluşturmaları muhtemeldir. Son yıllarda bu pompaların atılmaktan ziyade tamir edilerek sanayiye geri kazandırılmaları sağlanmaktadır. Bu hem kullanıcı, hem sanayici ,hem de ülkemiz için karlı bir durumdur.

Bir revizyon işlemi, hidrolik sistem elemanının, aynı gün içerisinde arızasının tespit edilmesi, ilgili elemanın firmanın bünyesinde yer alan torna, freze, alıştırma matkabı, yatay taşlama, silindirik taşlama, yüzey lebleme ve yıkama tezgahlarında yeniden imal edilmesi ya da onarımı gerçekleştirilerek tekrar kullanılabilir hale gelmesi için gerekli süreçlerini içerir. Böylece arıza gerçekleşen sistemin geri dönüştürülmesi sağlanacak ve atıl hale gelmesi de önlenecektir. Bu da müşterinin %50-70 daha düşük maliyet ile; ürününü, fiziksel ömrünü tamamlayana kadar kullanmaya devam edebilmesi demektir.

DEPARTMANLARIMIZ